ОШ „Павле Поповић”

ОШ „Павле Поповић”

ОШ „Павле Поповић”

ОШ „Павле Поповић”

Почетна

 

Школски простор матичне школе у Вранићу и подручних одељења Мељак и Шиљаковац, укључујући и новоизграђену фискултурну салу, смештен је у три објекта.

Матична школа у Вранићу (у згради направљеној 1958. године), располаже са: десет стандардних учионица, две мање учионице за музичку школу ,,Марко Тајчевић“ из Лазаревца, кабинетом за информатику и рачунарство, мултифункционалном учионицом, зборницом, архивом, три канцеларије, кабинетима за технику и технологију, кабинетом за ликовну културу, приручном кухињом, радионицом, тоалетима за запослене, тоалетима за ученике и ученице, бунаром, две летње учионице и собрашницом испред школе.

Топлом везом, која је у виду пространог ходника, стара зграда школе је повезана са новом зградом школе која функционише од 2015. године.

Нова зграда садржи, осим простране фискултурне сале, свлачионица и кабинета за наставнике физичког васпитања, тоалета и једну мању и једну већу учионицу која се користи као конференцијска сала, мултимедијална учионица и библиотека са читаоницом. Школа користи игралиште фудбалског терена на отвореном. Продужени боравак за ученике првог и другог разреда функционише у школи од школске 2021/2022. године у смени старијих разреда. Заједничка котларница са МЗ Вранић се налази у подруму Дома културе В. Школа не поседује трпезарију. Површина школског објекта у Вранићу је 2612 m² и 4036 m² дворишта.

Подручно одељење школе у Мељаку располаже са: четири учионице, зборницом, приручном кухињом, тоалетом за наставнике и тоалетима за ученике и ученице, подрумском просторијом, котларницом, малим кошаркашким тереном, помоћном просторијом споља и собрашницом испред школе. У смени ученика првог и другог разреда одвија се програм предшколске установе ,,Полетарац“ из Барајева. Продужени боравак за ученике првог и другог разреда функционише у школи од школске 2021/2022. године у смени ученика трећег и четвртог разреда. Површина школског објекта у Мељаку је 436 м2 , а дворишта 4620 м2.

Подручно одељење у Шиљаковцу располаже са: две простране учионице, зборницом, котларницом, собрашницом и малим игралиштем. У склопу зграде се налази издвојено одељење Центра за смештај деце и омладине са сметњама у развоју који користе кухињу за своје потребе. У послеподневној смени у учионици школе се остварује програм предшколске установе ,,Полетарац“ из Барајева. Површина школског објекта у Шиљаковцу је 343 м2, а дворишта 3 181 м2.

Превоз ученика из подручних одељења Мељака и Шиљаковца у матичну школу у Вранић је организован у сарадњи са органима општинске управе Барајево.