ОШ „Павле Поповић”

ОШ „Павле Поповић”

ОШ „Павле Поповић”

ОШ „Павле Поповић”

Почетна

 

 

Матична школа у Вранићу располаже са: десет учионица, библиотеком, кабинетом за информатику, две дигиталне учионице (у Вранићу и Мељаку), приручном кухињом, архивом, зборницом, три канцеларије, једном помоћном просторијом, кабинетом за техничко образовање, кабинетом за ликовну културу и фискултурном салом, која је власништво МЗ Вранић.

У изградњи је нова фискултурна сала у дворишту школе, а завршетак започетих радова је планиран за новембар ове године.Након тога је потребно опремити фискултурну салу са спортским справама и реквизитима, као и две просторије, једну мању учионицу и једну већу учионицу која би била конференцијска сала у којој би било могуће и одржавати наставу уз коришћење пројектора и видео-бима.

Школа поседује терене за рукомет (мали фудбал), као и два базена која нису у функцији. Од помоћних зграда школа поседује једну шупу, свлачионице у дворишту и заједничку котларницу са МЗ Вранић. Школа не поседује трпезарију, па се ужина дели по учионицама. Површина школског објекта у Вранићу је 1342 m² и 360 m² дворишта.

 

 

Подручна школа у Мељаку располаже са четири учионице, зборницом, мини кухињом, подрумском просторијом, котларницом, шупом и малим кошаркашким тереном. Површина школског објекта у Мељаку је 436 m² а дворишта 221 m².

Подручно одељење у Шиљаковцу има две учионице,  трпезарију, кухињу, зборницу, котларницу и мало игралиште. У склопу зграде школе се налази одељење Центра за смештај деце и омладине са сметњама у развоју. У послеподневној смени у учионицама школе  се остварује програм предшколске установе. Површина школског објекта у Шиљаковцу  је 343 квадратних метара а дворишта 267 метара квадратних.