Day: March 29, 2019

Post ID: 1248

Друга међуопштинскасмотра „Пологон спретности”, пројекат „Школски спорт” под покровитељством ГО Барајево. Хвала нашим гостима: ОШ „Кнез Сима Марковић” , Барајево ОШ „.Дражевац”, Дражевац ОШ „Вук Караџић”, Степојевац ОШ „Бранко Радичевић”, Велика Моштаница ОШ „Љуба Ненадовић”, Жарково ОШ „БановићСтрахиња”, Баново брдо ОШ „Вељко Дугошевић”, Звездара ОШ „Јанко Веселиновић”, Вождовац ОШ „Свети Сава”, Врчин – Гроцка