ОШ „Павле Поповић”

“Весела радионица” наставља са радом

Почели смо и да плетемо… Да је лако – није.