ОШ „Павле Поповић”

ОШ „Павле Поповић”

ОШ „Павле Поповић”

ОШ „Павле Поповић”

Почетна

 

Матична школа у Вранићу располаже са: десет учионица, библиотеком, кабинетом за информатику, две дигиталне учионице (у Вранићу и Мељаку – у зборници школе), приручном кухињом, архивом, зборницом, три канцеларије, једном помоћном просторијом, кабинетом за техничко образовање, кабинетом за ликовну културу и фискултурном салом. Нова зграда садржи осим фискултурне сале, свлачионица и кабинета за наставнике физичког васпитања, тоалета и једну мању и једну већу учионицу која се користи као конференцијска сала, мултимедијална учиноица и библиотека са читаоницом. Школа поседује терен за рукомет (мали фудбал).Заједничка котларница са МЗ Вранић се налази у подруму Спомен дома. Школа не поседује трпезарију, па се ужина дели по учионицама. Површина школског објекта у Вранићу је 2612 m² и 4036m² дворишта.

Подручна школа у Мељаку располаже са четири учионице, зборницом, мини кухињом, подрумском просторијом, котларницом, шупом и малим кошаркашким тереном. Површина школског објекта у Мељаку је 436 m² а дворишта 4620 m².

Подручно одељење у Шиљаковцу има две учионице,  трпезарију, кухињу, зборницу, котларницу и мало игралиште. У склопу зграде школе се налази одељење Центра за смештај деце и омладине са сметњама у развоју. У послеподневној смени у учионицама школесе остварује програм предшколске установе. Површина школског објекта у Шиљаковцу  је 343 квадратних метара а дворишта 3181 метара квадратних.

Школски простор у матичној школи углавном за сада удовољава потребама. Недостаје простор за трпезарију, свечана сала за друштвени живот ученика, канцеларијски простор. У плану је преуређивање некадашње библиотеке у простор за помоћне раднике и просторију за пријем родитеља.

Разредна настава се изводи у учионицама, а предметна настава је полукабинетска.

Превоз ученика из Вранића, Мељака и Шиљаковца за старије разреде биће и ове године организован у сарадњи са органима општинске управе. Планира се да ученике из Мељака вози један аутобус, а ученике из Шиљаковца и насеља Дубраве други аутобус/минибус.