ОШ „Павле Поповић”

документа

Post ID: 2178

Анекс Школског програма 2021.

Post ID: 2102

План стручног усавршавања 2021-2022. године

Post ID: 2185

Извештај о самовредновању рада установе 2020-2021

Post ID: 2106

Novi pravilnik o internom strucnom usavrsavanju, Анекс

Post ID: 1804

      Нови правилник о интерном стручном усавршавању, 24. 05. 2021.

Post ID: 1436

Извештај за самовредновање, јун 2020.

Post ID: 2099

Модел установа за развој школског спорта 27.12.2019.

АКТА ОШ “ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”

АКТА ОШ “ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”

СТАТУТ ОШ “ПАВЛЕ ПОПОВИЋ” ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ “ПАВЛЕ ПОПОВИЋ” ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОШ “ПАВЛЕ ПОПОВИЋ” ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА