ОШ „Павле Поповић”

документа

Post ID: 5309

Правилник о спречавању сукоба интереса Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности Правилник о безбедности информационо – комуникационих система Анекс ГПРУ План управљања ризицима од повреде принципа […]

Post ID: 5274

Интерни Правилник о сталном стручном усавршавању у установи, 09. 11. 2022. године Правилник о безбедности ученика Правилник о организацији систематизацији послова ОШ Павле Поповић Вранић Правилник понашања запослених, ученика и родитеља у установи Пословник о раду Ученичког парламента 2022. Пословник о раду Наставничког већа 2022. […]

Post ID: 5268

Пословник о раду Школског одбора, 30. 08. 2022. План стручног усавршавања 2022-2023. године, школска 2022-2023. Анекс Школског програма 2022.

Post ID: 5262

СТАТУТ 2022.

Post ID: 5265

Школски програм 2022-2026.

Post ID: 4531

Програм основне обуке заштита од пожара Правилник о избору ученика генерације ОШ ПП 2021. ПИСА- Приручник за финансијску писменост

Post ID: 3928

Верификација ОШ Павле Поповић Вранић, 24. 02. 2022.

Post ID: 3925

Одлука, екипа о именовању повереника и заменика Одлука, екипа за узбуњивање Одлука, екипа за евакуацију Сагласност МУП

Post ID: 2178

Анекс Школског програма 2021.

Post ID: 2102

План стручног усавршавања 2021-2022. године