ОШ „Павле Поповић”

Month: December 2022

Post ID: 5309

Правилник о спречавању сукоба интереса Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности Правилник о безбедности информационо – комуникационих система Анекс ГПРУ План управљања ризицима од повреде принципа […]