ОШ „Павле Поповић”

Month: August 2023

Post ID: 5685

Летопис 2022-2023

Post ID: 6155

2023/2024. Задужења, школска 2023-2024. година Структура 40-не радне недеље, школска 2023-2024. година

Post ID: 6147

2022/2023.

40-часовна недеља, структура

Задужења наставника из 40-недеље

Обавештење о почетку школске године

Обавештење о почетку школске године