ОШ „Павле Поповић”

Post ID: 1186

ОБАВЕШТЕЊЕ
Предмет: Електронска апликација „Основи безбедности деце” која је намењена ученицима, родитељима и наставницима
Након реализације низа предавања и радионица у оквиру Програма ,,Основи безбедности деце“ Министарство унутрашњих послова је развило електронску апликацију ,,Основи безбедности деце“ за мобилне телефоне, која је доступна на интернету у ,, Google Play“ и ,,App Store“.
Апликација је првенствено намењена ученицима четвртог и шестог разреда, али је могу користити и други узрасни нивои у основној школи. Будући да ученици у школи не користе мобилне телефоне, препорука је да на часу информатике, уз подршку наставника, ученици инсталирају апликацију.