ОШ „Павле Поповић”

Post ID: 1197

Данас је у организацији Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, одржана и обука за помоћне раднике – Поступање у ситуацијама насиља у школи.