ОШ „Павле Поповић”

180 година ОШ ,,Павле Поповић“

Прва школа у Вранићу почела је са радом 1841. године, а први учитељ је био свештеник Димитрије Поповић, брат кнеза Павла Поповића. И пре 1841. године у Вранићу је било више писмених људи, па се сматра да је школица која је повремено радила постојала чак пре 1788. године.

Прва школска зграда у Вранићу подигнута је 1848. године у центру, уз општинску механу. Из 19. века нису сачувана документа о раду школе, а већ од 1907. године има уписница, дневника, уредаба и свезака. Те године Вранић је добио нову школску зграду на Окапини, са три учионице и учитељским станом на истом месту, а у њу су ишла само деца из Вранића. Године 1929. изграђена је још једна зграда школе поред цркве на месту где се данас налази Дом здравља. У тим школама се радило све до 1958. године, када је завршена нова школска зграда у којој школа ради и данас.

За време 2. светског рата школе су радиле са извесним прекидима, а школа је 1941. године добила назив „Павле Поповић“. 1958. године школа је променила име у „Моша Пијаде“, да би 4. априла 1991. године, након референдума, вратила име „Павле Поповић“. Решењем Народног одбора 1962. године школи у Вранићу су припојене школе у Мељаку и Шиљаковцу, које су сада подручна одељења школе. Подручна одељења су четвороразредна, а матична школа је осморазредна.

Наша школа је једна од две установе које обављају делатност основног образовања и васпитања деце на територији ГО Барајево.

Центар рада је матична школа у Вранићу коју тренутно похађа 414 ученика. Школа има два подручна одељења: Мељак са 79 ученика и Шиљаковац са 26 ученика.

Број запослених у школи је 59- 14 учитељица, 28 наставника , 3 стручна сарадника, три радника запослена у секретаријату и рачуноводству школе и 10 помоћних радника.

Директор школе је професор разредне наставе, Јела Стевановић.

Рад школе у последњих десет година је веома напредовао, заслугом наставника који примењују најновије метода извођења наставе, укључивањем у рад ученика на разним активностима/ радионицама, применом све већег броја рачунара и савремених наставних средстава.

Посебно смо поносни на нашу нову школску фискултурну салу која је опремљена квалитетном спортском опремом, као и новом мултифункционалном учионицом. У току је опремање учионице савременом електронском опремом тако да ће у блиској будућности наши ученици моћи да уживају у пројекцијама тродимензионалних филмова, позоришним представама, а школа је уједно добила репрезентативни простор за организовање презентација, састанака и семинара. Простор је, уједно, идеалан за организовање прослава, о чему сведочи и прослава мале матуре за ученике осмог разреда 2020. године.

Осим редовних наставних и ваннаставних активности, школа већ десет година учествује у програму развоја школског спорта и школских спортских секција који се организује под покровитељством ГО Барајево. О успеху школе у овим програмима сведоче признања, дипломе и медаље које су наши ученици освојили на спортским такмичењима, али и два научна рада која су објављена на стручним скуповима. У оквиру овог програма Школа организује и спортску манифестацију за ученике млађих разреда „ Полигон спретности“ на којој је у почетку учествовало пет, па 12 школа са 7 општина, а уколико то дозволи епидемиолошка ситуација ове године на нашим играма учествоваће 16 школа са 12 градских општина. Осим пројекта за развој спорта Школа је у сарадњи са ГО Барајево учествовала на пројекту за Безбедност деце у саобраћају .Школа је у оквиру пројекта набавила саобраћајне полигоне, бицикле и заштитну опрему .

Од школске 2019/2020. године Школа учествује у пројекту „Обогаћени једносменски рад“ који организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Циљ пројекта је да ученици кроз организовање разних креативних активности добију знања и вештине које не стичу кроз формални наставни процес.

Круна пројекта је организовање манифестације „Дани јабуке“ где је око 100 излагача (ученика, родитеља и грађана Вранића и околине) представило домаће производе од јабука. План школе је, у сарадњи са МЗ Вранић и ГО Барајево, да „Дан јабука“ буде општинска привредно-туристичка манифестација.

Учешћа на пројектима, конкурсима и такмичењима се не могу се набројати. Сарадња са другим школама, организацијама и локалном заједницом је на завидном нивоу.

Протеклих година школа је реконструисала и уредила много тога. Реконструисани су мокри чворови у све три школе, урађена је нова електро инсталација у школи Вранић, промењени су прозори на свим зградама, подови у већини учионица, у потпуности је реконструисан и делимично опремљен нови информатички кабинет, кабинет историје, ликовног и кабинети технике и технологије, уређене су заједничке просторије, изграђене летње учионице и собрашнице.

Израђен је идејни пројекат за нову зграду подручног одељења школе у Мељаку и у току 2021. године очекујемо почетак радова на изградњи. Нова зграда школе у Мељаку обезбедиће виши ниво стандарда боравка у школи, али и обављању образовно-васпитног рада.

Наша школа је 2019. године конкурисала за добијање статуса Модел установе из области Школски спорт, а 2020. године из области Обогаћени једносменски рад. Добијањем статуса Модел установе школа би имала вишеструке бенефите, како статусне тако и образовно- васпитне и материјалне. Уједно би то била и потврда успешног рада и залагања свих ученика и запослених у прошлом периоду.

Наша визија је побољшање услова рада на свим нивоима, подизање квалитета образовно-васпитног рада, унапређење сарадње са родитељима и широм душтвеном заједницом.

Свим запосленима, садашњим ученицима и онима који су завршили нашу школу, родитељима и пријатељима школе честитамо 180. годишњицу постанка Основне школе ,,Павле Поповић“.