ОШ „Павле Поповић”

Међународно тестирање ПИРЛС 2021

Међународно тестирање ПИРЛС 2021
Наша школа је једна од 170 одабраних школа у Републици Србији која треба да учествује у овом истраживању. У овом циклусу ПИРЛС истраживања учествује више од 60 земаља света, а међу њима по први пут и Република Србија. ПИРСЛ мери међународне трендове развоја читалачке писмености ученика четвртих разреда и пружа земљама уцесницама у истраживању јединствену прилику да прикупе међународно упоредиве податке о читалачким компетенцијама ученика у том узрасту.
Носилац овог истраживања у нашој земљи је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, а потписник спровођења студије је Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа ИЕА из Холандије је узорковала школе и изабрала подручно одељење Шиљаковац за учешће у тестирању.
Тестирање управо траје у нашој сколи у Шиљаковцу, а посматрач на реализацији је др Славица Јасић из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.