ОШ „Павле Поповић”

Свет по мери деце

Дечја недеља, 04. 10. 2021.
Упознавање деце на часовима са Конвенцијом УН о правима детета .
,,Свет по мери деце“, час посвећен правима деце, конвенцији о правима детета.
Традиционални пријем представника Ученичког парламента у ГО Барајево – деца постављају питања везана за проблеме у
школи и месту у коме живе.