ОШ „Павле Поповић”

Посета

Данас нас је посетио наш Уча и даровао библиотеку школе својим књигама.
Хвала Вам, учитељу, умемо да ценимо Ваш рад и преносићемо сазнања млађим поколењима💜