ОШ „Павле Поповић”

Мали Пјер

Школско такмичењe
за најбољу карикатуру
,,Мали Пјер”