ОШ „Павле Поповић”

Школски библиотекари- развијање партнерства и сарадње

Трибини ,,Школски библиотекари- развијање партнерства и сарадње” и редовној Годишњој скупштини Друштва школских библиотекара Србије у Библиотеци града Београда присуствовала је и библиотекарка наше школе, Сузана Јевтић.