ОШ „Павле Поповић”

Школски план

[pdf-embedder url=”/wp-content/uploads/2020/09/Годишњи-извештај-о-раду-директора-2020..pdf” title=”Годишњи извештај о раду директора 2020.”]

[pdf-embedder url=”/wp-content/uploads/2020/10/Годишњи-извештај-2019-2020..pdf” title=”Годишњи извештај 2019-2020.”]

[pdf-embedder url=”/wp-content/uploads/2020/09/Оперативни-план-септембар-2020.-1.pdf” title=”Оперативни план септембар 2020. (1)”]

[pdf-embedder url=”/wp-content/uploads/2020/09/Годишњи-план-рада-школе-2020-2021..pdf” title=”Годишњи план рада школе 2020-2021.”]

[pdf-embedder url=”/wp-content/uploads/2019/09/GODIŠNJI-PLAN-2019-2020..pdf” title=”GODIŠNJI PLAN 2019-2020.”]

[pdf-embedder url=”/wp-content/uploads/2019/09/Годишњи-извештај-о-раду-директора-школе-2018-2019..pdf” title=”Годишњи извештај о раду директора школе 2018-2019.”]

[pdf-embedder url=”/wp-content/uploads/2019/09/ГОДИШЊИ-ИЗВЕШТАЈ-РАДА-ШКОЛЕ-2018-2019..pdf” title=”ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ШКОЛЕ 2018-2019.”]

[pdf-embedder url=”/wp-content/uploads/2018/09/KONAČNI-GODIŠNJI-PLAN-2018-2019..pdf” title=”KONAČNI GODIŠNJI PLAN 2018-2019.”]

[pdf-embedder url=”/wp-content/uploads/2018/09/Школски-програм-2018-2019.-Коначна-верзија-1.pdf” title=”Школски програм 2018-2019. Коначна верзија (1)”]

[pdf-embedder url=”/wp-content/uploads/2018/09/KONAČNI-IZVEŠTAJ-2017-2018..pdf” title=”Извештај о раду школе за школску 2017-2018.”]