ОШ „Павле Поповић”

Обогаћени једносменски рад

Евалуација реализације са примерима добре праксе Обогаћени једносменски рад Вранић, 8. 4. 2022.

Нова година у знаку филантропије 2021.

Дан школе 2022.

Дечје поподне, 3. 10. 2021. Јела Стевановић

Записник са 8. седнице Тима за ОЈР

Распоред Обогаћеног једносменског рада, 2. полугодиште школске 2021-2022.

Дневник праћења Шиљаковац, 2. полугодиште 2021-2022.

Дневник праћења Мељак, 2. полугодиште 2021-2022.

Дневник праћења Вранић, 2. полугодиште 2021-2022.

Дневник праћења Вранић, 1. полугодиште 2021-2022.

Дневник праћења Шиљаковац, школске 2020-2021.

Дневник праћења Мељак, школска 2020-2021.

Дневник праћења Вранић, школска 2020-2021.

Елаборат ОЈР, 2. полугодиште школске 2021-2022.

Елаборат ОЈР, 1. полугодиште школске 2021-2022.

Елаборат ОЈР, 2. полугодиште школске 2020-2021.

Елаборат ОЈР, 1. полугодиште 2020-2021.

Елаборат ОЈР, 2. полугодиште школске 2019-2020.

Елаборат ОЈР, 1. полугодиште школске 2019-2020.

Почетна анкета послеподне

Почетна анкета преподне

Дневник праћења ОЈР 2019.

Драмско – рецитаторска и литерарна радионица

3Д-модели

Сузана Јевтић, Обогаћени једносменски рад

Здрава недеља за здрав живот

Радионица природе септембар- децембар

Распоред Обогаћеног једносменског рада 2021.

,,Дан јабука” дир. Јела Стевановић

Četvorouglovi

Једначине са сабирањем и одузимањем разломака

Математика, чаробни свет бројева, четвороугао

Математика, чаробни свет бројева, трапез

Драма, основни драмски појмови

Подршка ученицима у учењу

Шта умам, шта волим, шта знам

Duh iz boce,Dzinovska pasta za zube

Обогаћени једносменски рад – Сапуни

Обогаћени једносменски рад из хемије – ПП апарат

Обогаћени једносменски рад – Обојени пламен / Хемијске промене

Обогаћени једносменски рад – Пиктограми

Обогаћени једносменски рад из биологије – Микроскоп и лупа / Прављење биолошких препарата

Обогаћени једносменски рад из биологије – Значај и задаци / Наша планета Земља / Од праживотиње до човека

Обогаћени једносменски рад – Драмско – рецитаторска секција: “У свету лепе речи” 

Књига утисака

Обогаћени једносменски рад преподне

Обогаћени једносменски рад послеподне

Дневник праћења једносменског обогаћеног рада

Обогаћени једносменски рад

У оквиру обогаћеног једносменског рада први програми наших програмера пуштени у рад. Ученици који похађају школу програмирања на програмском језику C данас су веома успешно, самостално писали програмске кодове и  спојили математичка знања, логичко размишљање и креативност на најбољи начин – стварањем!

 

 

ПСИХОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ

ТИМ ЗА ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД