ОШ „Павле Поповић”

Документа

Програм основне обуке заштита од пожара

Правилник о избору ученика генерације ОШ ПП 2021.

ПИСА- Приручник за финансијску писменост

Верификација ОШ Павле Поповић Вранић, 24. 02. 2022.

Одлука, екипа о именовању повереника и заменика

Одлука, екипа за узбуњивање

Одлука, екипа за евакуацију

Сагласност МУП

Анекс Школског програма 2021.

План стручног усавршавања 2021-2022. године

Извештај о самовредновању рада установе 2020-2021

Novi pravilnik o internom strucnom usavrsavanju, Анекс

Нови правилник о интерном стручном усавршавању, 24. 05. 2021.

Извештај за самовредновање, јун 2020.

Статут школе са библиотеком 2020.

Модел установа за развој школског спорта 27.12.2019.

АКТА ОШ “ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”

СТАТУТ ОШ “ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ “ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОШ “ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА