ОШ „Павле Поповић”

Стручни актив за развојно планирање

2021/2022.

Анализа резултата завршног испита 2021.

Реализација Развојног плана, 27. 12. 2021.

Област квалитета 2.-Настава и учење, анализа анкете за наставнике, 20. 12. 2021.

План рада Стручног актива за развојно планирање, школска 2021-2022.

 

2020/2021.

Извештај рада Стручног актива за развојно планирање рада школе, школска 2020-2021.

Одлука Школског одбора о именовању чланова Стручног актива за развојно планирање

Реализација Развојног плана, 25. 06. 2021.

ЕТОС, план мера унапређења, 20. 05, 2021.

Пут школе ка модел установи, анализа резултата анкете и план мера унапређења, 28. 04. 2021.

Подршка ученицима анализа резултата анкете и план мера унапређења, 28. 04. 2021.

Примери добре праксе, Обогаћени једносменски рад Вранић, 10. 02. 2021.

Евалуација реализације пројекта Обогаћени једносменски рад Вранић, 09. 02. 2021.

Реализација Развојног плана, 01. 12. 2020.

План рада Стручног актива за развојно планирање, школска 2020-2021.

Извештај рада Стручног актива за развојно планирање рада школе, школска 2019-2020.

Развојни план ОШ Павле Поповић Вранић 2020-2023.

Развојни план, извод из ЗОСОВ-а

 

2019/2020.

Извештај самовредновања, јун 2020.

План рада Стручног актива за развојно планирање, школска 2019-2020.

 

2018/2019.

Извештај рада Стручног актива за развојно планирање рада школе, школска 2018-2019.

План рада Стручног актива за развојно планирање, школска 2018-2019.