ОШ „Павле Поповић”

Стручни актив за развојно планирање

2023/2024.

Посета Забреги, Сисевцу и манастиру Манасији

ОШ Момчило Поповић Озрен

Развојни план установе 2023-26. год. – задужења

План рада Стручног актива за развојно планирање, школска 2023-2024. година

Одлука о именовању чланова Стручног актива за развојно планирање установе, школска 2023-2024. године

 


2022/2023.

Извештај о самовредновању, мај 2023. године

Развојни план ОШ Павле Поповић Вранић 2023-2026. године

Реализација Развојног плана рада установе 2020-2023. 27. 6. 2022.

Извештај Стручног актива за развојно планирање, школска 2022-2023. година

План Стручног актива за развојно планирање, школска 2022-2023. године

 


2021/2022.

Анализа резултата завршног испита 2021.

Реализација Развојног плана, 27. 12. 2021.

Област квалитета 2.-Настава и учење, анализа анкете за наставнике, 20. 12. 2021.

План рада Стручног актива за развојно планирање, школска 2021-2022.

 


2020/2021.

Извештај рада Стручног актива за развојно планирање рада школе, школска 2020-2021.

Одлука Школског одбора о именовању чланова Стручног актива за развојно планирање

Реализација Развојног плана, 25. 06. 2021.

ЕТОС, план мера унапређења, 20. 05, 2021.

Пут школе ка модел установи, анализа резултата анкете и план мера унапређења, 28. 04. 2021.

Подршка ученицима анализа резултата анкете и план мера унапређења, 28. 04. 2021.

Примери добре праксе, Обогаћени једносменски рад Вранић, 10. 02. 2021.

Евалуација реализације пројекта Обогаћени једносменски рад Вранић, 09. 02. 2021.

Реализација Развојног плана, 01. 12. 2020.

План рада Стручног актива за развојно планирање, школска 2020-2021.

Извештај рада Стручног актива за развојно планирање рада школе, школска 2019-2020.

Развојни план ОШ Павле Поповић Вранић 2020-2023.

Развојни план, извод из ЗОСОВ-а

 


2019/2020.

Извештај самовредновања, јун 2020.

План рада Стручног актива за развојно планирање, школска 2019-2020.

 


2018/2019.

Извештај рада Стручног актива за развојно планирање рада школе, школска 2018-2019.

План рада Стручног актива за развојно планирање, школска 2018-2019.