ОШ „Павле Поповић”

Стручни актив за развој школског програма

2023/2024.

Извештај продуженог боравка у Мељаку, прво тромесечје

Извештај за септембар боравак Вранић

Извештај Пројекта обогаћени једносменски рад, школскa 2022-2023. годинa

План рада Стручног актива за развој школског програма, школска 2023-2024. године

Распоред састанака актива, тимова, ПК, НВ, школска 2023-2024. година (гантограм)

Решење о именовању чланова Стручног актива за развој Школског програма, школска 2023-2024. године

 


2022/2023.

Извештај Стручног актива за развој школског програма, школска 2022-2023. година

План Стручног актива за развој школског програма, школска 2022-2023. година

Решење о именовању чланова Стручног актива за развој Школског програма, школска 2022-2023. година

 


2021/2022.

План рада Стручног актива за развој школског програма, школска 2021-2022.

Извештај рада Стручног актива за развој школског програма, школска 2020-2021.

Анекс Школског програма, 2021.

Решења, Стручни актив за развој школског програма

Правилник наставе и учења за 4. и 8. разредза школску 2021-2022.

 


2020/2021.

Извештај Стручног већа математика за Стручни актив, јун 2021.

План рада Стручног актива за развој школског програма, школска 2020-2021.

 


2019/2020.

Извештај рада Стручног актива за развој школског програма, школска 2019-2020.

План рада Стручног актива за развој школског програма, школска 2019-2020.

 


2018/2019.

Извештај рада Стручног актива за развој школског програма, школска 2018-2019.

Школски програм 2018-2022.

Извештај биологија, Стручни актив за развој школског програма

Извештај вештина, Стручни актив за развој школског програма

Извештај млађи разреди, Стручни актив за развој школског програма

Извештај мат.физ.тио., Стручни актив за развој школског програма

План рада Стручног актива за развој школског програма, школска 2018-2019.