ОШ „Павле Поповић”

Стручни актив за развој школског програма

2021/2022.

План рада Стручног актива за развој школског програма, школска 2021-2022.

Извештај рада Стручног актива за развој школског програма, школска 2020-2021.

Анекс Школског програма, 2021.

Решења, Стручни актив за развој школског програма

Правилник наставе и учења за 4. и 8. разредза школску 2021-2022.

 

2020/2021.

Извештај Стручног већа математика за Стручни актив, јун 2021.

План рада Стручног актива за развој школског програма, школска 2020-2021.

 

2019/2020.

Извештај рада Стручног актива за развој школског програма, школска 2019-2020.

План рада Стручног актива за развој школског програма, школска 2019-2020.

 

2018/2019.

Извештај рада Стручног актива за развој школског програма, школска 2018-2019.

Школски програм 2018-2022.

Извештај биологија, Стручни актив за развој школског програма

Извештај вештина, Стручни актив за развој школског програма

Извештај млађи разреди, Стручни актив за развој школског програма

Извештај мат.физ.тио., Стручни актив за развој школског програма

План рада Стручног актива за развој школског програма, школска 2018-2019.