ОШ „Павле Поповић”

Стручни активи

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2021.

 

Чланови Стручног актива за развојно планирање у школској 2018/19.години су:

 • Ана Марићевић, наставник енглеског језика
 • Милена Јанковић, наставник разредне наставе
 • Милица Јелић, ученица
 • Милан Димитријевић, представник локалне заједнице,
 • Марија Станић, представник родитеља
 • Драгана Николић, психолог и координатор

Чланови Стручног актива за развој школског програма у школској 2018/19. години су:

 • Соња Стошић, члан Стручног већа из области разредне наставе
 • Јелена Видић, члан Стручног већа из области предмета биологија и хемија
 • Ведрана Стојановић, члан Стручног већа из области страних језика
 • Урош Миливојевић, члан Стручног већа из области предмета историја и географија
 • Марина Бијорац,члан Стручног већа из области предмета српски језик
 • Александар Давидовић, члан Стручног већа из области предмета математика, физика, ТО
 • Илија Спасојевић, члан Стручног већа из области предмета физичко васпитање, музичка и ликовна култура
 • Симка Вукојевић (Весна Рудић) педагог (координатор)