ОШ „Павле Поповић”

Стручна већа

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Руководилац Стручног већа за област разредне наставе у школској 2018/19.години: Драга Гогић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА - СРПСКИ ЈЕЗИК

Руководилац Стручног већа из области предмета - Српски језик у школској 2018/19. години: Нада Кршанин

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА - СТРАНИ ЈЕЗИК

Руководилац у школској 2018/19. години: Ана Марићевић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА - БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА

Руководилац у школској 2018/19. години: Јелена Видић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА - ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА

Руководилац у школској 2018/19. години: Урош Миливојевић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ВЕШТИНА

Руководилац у школској 2018/19. години: Тања Веселиновић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА (МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА)

Руководилац у школској 2018/19. години : Сандра Шљивовац