ОШ „Павле Поповић”

Тим за професионални развој

2021/2022.

Интерни Правилник о сталном стручном усавршавању установи, 01. 02. 2022.

Преглед стручног усавршавања запослених унутар и ван установе, прво полугодиште 2021-2022.

Табела стручног усавршавања унутар установе, прво полугодиште 2021-2022.

Табела стручног усавршавања ван установе, 2021-2022.

Правилник о сталном стручном усавршавању

Програм увођења приправника у посао, 27. 10. 2021.

Решење о именовању чланова Стручног тима за професионални развој, 20. 08. 2021.

План рада Стручног тима за професионални развој, школска 2021-2022.


2020/2021.

Извештај рада Стручног тима за професионални развој, школска 2020-2021.

План стручног усавршавања, 30. 08. 2021.

Табела стручног усавршавања ван установе, школска 2020-2021.

Интерни правилник о сталном стручном усавршавању у установи, 30. 06. 2021.

Увођење приправника у посао 

План рада Стручног тима за професионални развој, школска 2020-2021.


2019/2020.

Извештај рада Стручног тима за професионални развој, школска 2019-2020.

Преглед стручног усавршавања, школска 2019-2020.

Преглед стручног усавршавања, школска 2019-2020.

Предлог плана рада тима за реализацију пројекта ФИНПИС

План рада Стручног тима за професионални развој, школска 2019-2020.


2018/2019.

Извештај рада Стручног тима за професионални развој, школска 2018-2019.