ОШ „Павле Поповић”

Тим за професионални развој

2023/2024.

Распоред састанака актива, тимова, ПК, НВ, школска 2023-2024. година (гантограм)

Увођење приправника у посао

Стручно усавршавање 2023-2024.

План стручног усавршавања, школска 2023-2024. година

План рада Стручног тима за професионални развој, школска 2023-2024. година

Решење о именовању чланова Стручног тима за професионални развој, школска 2023-2024. године

 


2022/2023.

Извештај Стручног тима за професионални развој, школска 2022-2023. година

Извештај стручног усавршавања унутар установе, школска 2022-2023. године

Извештај стручног усавршавања ван установе, школска 2022-2023. година

Извештај ментора, И.Ј.

Извештај ментора, М.К.

Интерни Правилник о сталном стручном усавршавању у установи, 09. 11. 2022. године

План стручног усавршавања 2022-2023. године, школска 2022-2023.

Стручни тим за професионални развој-презентација

План рада Стручног тима за професионални развој, школска 2022-2023. година

Стручни тим за професионални развој

 


2021/2022.

Интерни Правилник о сталном стручном усавршавању установи, 01. 02. 2022.

Преглед стручног усавршавања запослених унутар и ван установе, прво полугодиште 2021-2022.

Табела стручног усавршавања унутар установе, прво полугодиште 2021-2022.

Табела стручног усавршавања ван установе, 2021-2022.

Правилник о сталном стручном усавршавању

Програм увођења приправника у посао, 27. 10. 2021.

Решење о именовању чланова Стручног тима за професионални развој, 20. 08. 2021.

План рада Стручног тима за професионални развој, школска 2021-2022.

 


2020/2021.

Извештај рада Стручног тима за професионални развој, школска 2020-2021.

План стручног усавршавања, 30. 08. 2021.

Табела стручног усавршавања ван установе, школска 2020-2021.

Интерни правилник о сталном стручном усавршавању у установи, 30. 06. 2021.

Увођење приправника у посао 

План рада Стручног тима за професионални развој, школска 2020-2021.

 


2019/2020.

Извештај рада Стручног тима за професионални развој, школска 2019-2020.

Преглед стручног усавршавања, школска 2019-2020.

Преглед стручног усавршавања, школска 2019-2020.

Предлог плана рада тима за реализацију пројекта ФИНПИС

План рада Стручног тима за професионални развој, школска 2019-2020.

 


2018/2019.

Извештај рада Стручног тима за професионални развој, школска 2018-2019.