ОШ „Павле Поповић”

Тим за међупредметне компетенције и ученичко предузетништво

2021/2022.

Здрава недеља за здрав живот, Јела Стевановић, октобар 2021.

Извештај посећених часова и анализа стандарда 2.3.

Здрава недеља за здрав живот, Сузана Јевтић, 04. 10. 2021.

Дечије поподне, 03. 10. 2021.

Решење о именовању чланова Стручног тима за развој међупредметних компетенција и ученичког предузетништва, 20. 08. 2021.

План рада Стручног тима за развој међупредметних компетенција и ученичког предузетништва, школска 2021-2022.


2020/2021.

Извештај рада Стручног тима за развој међупредметних компетенција и ученичког предузетништва, школска 2020-2021.

Дан јабука 2020. 20. 10. 2020. Јела Стевановић

Дан јабука, 20. 10. 2020.

Припрема за час

План рада Стручног тима за развој међупредметних компетенција и ученичког предузетништва, школска 2020-2021.


2019/2020.

Извештај рада Стручног тима за међупредметне компетенције и ученичко предузетништво, школска 2019-2020.

Извод из Закона о основама система образовања и васпитања, међупредметне компетенције

План рада Стручног тима за развој међупредметних компетенција и ученичког предузетништва, школска 2019-2020.


2018/2019.

Извештај рада Стручног тима за развој међупредметних компетенција и ученичког предузетништва, школска 2018-2019.

Собрашница у Вранићу

Украшене саксије.

Дружина саксија.

Наше веселе саксије.

План рада Стручног тима за развој међупредметних компетенција и ученичког предузетништва, школска 2018-2019.