ОШ „Павле Поповић”

Стручни тим за међупредметне компетенције и предузетништво


2023/2024.

Велико срце деце Србије

План Стручног тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва, школска 2023-2024. година

Међупредметне компетенције ЗОСОВ

Чланови тимова и актива школска 2023- 2024. година

Решење о именовању чланова Стручног тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва, школска 2023-2024. године

 


2022/2023.

Извештај Стручног тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва, школска 2022-2023.

Предузетништво као кључна компетенција за целоживотно учење

 Барајевски рециклажни дан, 05.06.2023.  

Павле Поповић, 01. 04. 2023. године

Еколошка акција

Ликовна култура – презентација- Имагинарне текстуре и предузетнички изазов, 20.2.2023.

Квиз

Сценарио рециклажа

Новац и пијаца 

Настанак живота на земљи. 02.02.2023.

Позивни плакат са агендом, 30. 09. 2022. године 

Распоред састанака актива, тимова и Педагошког колегијума, 01. 09. 2022. године

 СТ за развој међупредметних компетенција и предузетништва, школска 2022-2023. године   

Годишњи план Стручног тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва, школска 2022-2023.

 


2021/2022.

Извештај Стручног тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва, школска 2021-2022.

Здрава недеља за здрав живот, Јела Стевановић, октобар 2021.

Извештај посећених часова и анализа стандарда 2.3.

Здрава недеља за здрав живот, Сузана Јевтић, 04. 10. 2021.

Дечије поподне, 03. 10. 2021.

Решење о именовању чланова Стручног тима за развој међупредметних компетенција и ученичког предузетништва, 20. 08. 2021.

План рада Стручног тима за развој међупредметних компетенција и ученичког предузетништва, школска 2021-2022.

 


2020/2021.

Извештај рада Стручног тима за развој међупредметних компетенција и ученичког предузетништва, школска 2020-2021.

Дан јабука 2020. 20. 10. 2020. Јела Стевановић

Дан јабука, 20. 10. 2020.

Припрема за час

План рада Стручног тима за развој међупредметних компетенција и ученичког предузетништва, школска 2020-2021.

 


2019/2020.

Извештај рада Стручног тима за међупредметне компетенције и ученичко предузетништво, школска 2019-2020.

Извод из Закона о основама система образовања и васпитања, међупредметне компетенције

План рада Стручног тима за развој међупредметних компетенција и ученичког предузетништва, школска 2019-2020.

 


2018/2019.

Извештај рада Стручног тима за развој међупредметних компетенција и ученичког предузетништва, школска 2018-2019.

Собрашница у Вранићу

Украшене саксије.

Дружина саксија.

Наше веселе саксије.

План рада Стручног тима за развој међупредметних компетенција и ученичког предузетништва, школска 2018-2019.