ОШ „Павле Поповић”

Тим за самовредновање рада установе

2023/2024.

Анализа резултата анкете 4. Подршка ученицима, новембар 2023.

Анализа резултата анкете 5. Етос, новембар 2023.

Анализа завршног испита, школска 2022-2023. година

План рада Стручног тима за самовредновање рада установе, школска 2023-2024. година

Решење о именовању чланова Стручног тима за самовредновање, школска 2023-2024. године

 


2022/2023.

Извештај о самовредновању, мај 2023. године

Извештај Стручног тима за самовредновање рада установе, школска 2022-2023. године

Извештај о самовредновању рада установе, школска 2021-2022.

Извештај о самовредновању рада установе 2020-2021.

Анализа резултата завршног испита, школска 2019-2020. година

Анализа резултата завршног испита, школска 2020-2021. година

Анализа резултата завршног испита, школска 2021-2022. година

План мера унапређења

Област квалитета 1, Ликертова скала

План рада Стручног тима за самовредновање рада установе, школска 2022-2023. година

ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ ИСПИТУ И РЕЗУЛТАТИМА УПИСА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Стручни тим за самовредновање рада установе

 


2021/2022

Анализа резултата завршног испита 2021

Област квалитета 6. Руковођење школом, упоредна анализа

Област квалитета 2. Настава и учење, анализа анкете за наставнике

Анализа уписа у средње школе

Области самовредновања 2021

План рада Тима за самовредновање 2021-2022.

Тим за самовредновање


2020/2021.

Извештај о самовредновању рада установе 2020-2021.

План мера унапређења збирно 2021.

Пут школе ка модел установи – анализа резултата анкете и план мера унапређења

ЕТОС- план мера унапређења

Подршка ученицима – анализа резултата анкете и план мера унапређења

Анализа анкете о настави на даљину

Стручни тим за самовредновање и вредновање рада школе 2020-2021.

Самопроцена тимских улога

Извештај за самовредновање, јун 2020.


2019/2020.

Извештај самовредновања, јун 2020.

Извештај рада Стручног тима за самовредновање и вредновање рада школе, школска 2019-2020.

Анкета за наставнике- ЕТОС

Анализа анкете за родитеље – Етос

Делокруг рада и чланови тима

План рада Стручног тима за самовредновање и вредновање рада школе, школска 2019-2020.


2018/2019.

Извештај рада Стручног тима за самовредновање и вредновање рада школе, школска 2018-2019.

Настава и учење, SELFIE 2018-2019, session 2, 27. 03. 2019

Вредновање, SELFIE 2018-2019, session 2, 27. 03. 2019 

Области истраживања SELFIE 2018-2019, session 2, 27. 03. 2019.

Учесници SELFIE 2018-2019, session, 27. 03. 2019.

Наставници 4, SELFIE 2018-2019, session 2, 27. 03. 2019

Наставници 3, SELFIE 2018-2019, session 2, 27. 03. 2019.

Наставници 2, SELFIE 2018-2019, session 2, 27. 03. 2019.

Наставници 1, SELFIE 2018-2019, session 2, 27. 03. 2019.

Наставници у школи, SELFIE 2018-2019, session 2, 27. 03. 2019

Дигитална компетенција ученика, SELFIE 2018-2019, session 2, 27. 03. 2019

Ученици промене, SELFIE 2018-2019, session 2, 27. 03. 2019

Ученици у школи, SELFIE 2018-2019, session 2, 27. 03. 2019

Ученици , SELFIE 2018-2019, session 2, 27. 03. 2019.

Процена стања у школи, SELFIE 2018-2019, session 2, 27. 03. 2019

Руковођење, SELFIE 2018-2019, session, 27. 03. 2019.

Руководиоци у школи, SELFIE 2018-2019, session 2, 27. 03. 2019

Руководиоци, SELFIE 2018-2019, session 2, 27. 03. 2019

План рада Стручног тима за самовредновање и вредновање рада школе, школска 2018-2019.