ОШ „Павле Поповић”

Школски одбор

Школски одбор 2022-2026.

 

Сајам спорта Барајево, 16. 11. 2023. године

Распоред предавања вршњачких едукатора Пројекта Бустуј здраве навике

Заједно и безбедно кроз детињство

Сагласност МП за продужени боравак, школска 2023-2024. година 

Пројекат БУСТУЈ ЗДРАВЕ НАВИКЕ

Јавни позив

ГПРШ_Свако дете има право да одраста здраво

Годишњи план рада Школског одбора, школска 2023-2024. година

Годишњи извештај рада Школског одбора, школска 2022-2023. година

ВЕРИФИКАЦИЈА, извештај

Сагласност на закуп фискултурне сале

Надлежност Органа управљања


Одлука о усвајању годишњег плана рада школе 2021-2022. године

Одлука о усвајању годишњег извештаја рада директора школе 2020-2021. године

План рада ШО 2021-2022.

Извештај о упису ученика у средње школе 2021.

Листа са категоријом и роковима чувања докумената, 12. 05. 2021.

Правилник о еле. документима, 12. 05. 2021.

Правилник о архивском пословању, 12. 05. 2021.

Закључак градоначелника, 08. 03. 2021.

Финансијски план 2021.

Извештај о попису за 2020. годину

Извештај о пословању 2020.год

Извештај о раду ШО 2020-2021.

Одлука ШО за ОЈР

Одлука ШО

Информације о школи, лична карта

Пословник о раду ШО