ОШ „Павле Поповић”

Директор

2023/2024.

Полигон спретности 1, 2, 3 и 4 и још понешто о нама, Јела Стевановић

Дечја недеља Велико срце деце Србије, 02-06. 10. 2023. године

Свако дете има право да одраста здраво и Бустуј здраве навике, Јела Стевановић

Задужења чланова Стручног тима за ИКТ по Развојном плану рада установе 2023-2026.

Резултати ПИРЛС истраживања

Школа новца за основца

План рада директора, школска 2023-2024. године


2022/2023.

Годишњи извештај о раду директора, школска 2022-2023. године

Извештај Пројекта обогаћени једносменски рад, школскa 2022-2023. годинa

Полугодишњи извештај о раду директора, школска 2022-2023.

Сеоска школа као културни центар, 3. 7. 2022. године

План рада директора, школска 2022-2023. година

 


2021/2022.

Годишњи извештај о раду директора, школска 2021-2022.

Нова година у знаку филантропије 2021.

Евалуација реализације са примерима добре праксе Обогаћени једносменски рад Вранић, 8. 4. 2022.

Дан школе 2022.

Срећан Дан школе, 1. 4. 2022.

Позивница Дан школе, 1. 4. 2022.

Чаролија рециклаже примери добре праксе на Наставничком већу, Јела Стевановић

Обука за противпожарну заштиту

Извештај о раду директора 01. 09. 2021. до 23. 02. 2022.

Потврда о положеном испиту за лиценцу директора

Здрава недеља за здрав живот, Јела Стевановић, октобар 2021.

Мали пачићи, септембар 2021. Јела Стевановић

Пријава на конкурс Сазнали на семинару- применили у пракси 2021.

Карневал животиња, септембар 2021. Јела Стевановић

План рада директора, школска 2021-2022.


2020/2021.

Годишњи извештај о раду директора, школска 2020-2021.

Извештај о раду директора 01. 09. 2020. до 24. 02. 2021.

Резултати конкурса Примери добре праксе 2021.

Воде Републике Србије, 24. 09. 2020. Јела Стевановић

Захвалност Београдске асоцијације за школски спорт

Именице, 24. 09. 2020. Јела Стевановић

Воде Републике Србије, 24. 09. 2020. Јела Стевановић

Рељеф Србије, равнице, 17. 09. 2020. Јела Стевановић

Збирне именице, 17. 09. 2020. Јела Стевановић

Бројеви већи од милион, 17. 09. 2020. Јела Стевановић

Моја домовина Република Србија, 10. 09. 2020. Јела Стевановић

Ко да то буде, Стеван Раичковић, 10. 09. 2020 Јела Стевановић

Записивање декадних јединица у облику степена броја 10. 09. 2020. Јела Стевановић

Научили смо из граматике у 3. разреду, понављање градива, 03. 09. 2020. Јела Стевановић

Моја домовина Република Србија, 03. 09. 2020. Јела Стевановић

Записивање бројева у облику збира производа, 03. 09. 2020. Јела Стевановић

План рада директора, школска 2020-2021.


2019/2020.

Годишњи извештај о раду директора, школска 2019-2020.

Снимање часова и посао директора, август 2020.

Распоред за јун 2020.

Функција речи у реченицама, мај 2020. Јела Стевановић

Реченица, значење, облик и састав, мај 2020. Јела Стевановић

Проширивање реченица, субјекатски и предикатски скуп речи, мај 2020. Јела Стевановић

Плави зец, Душан Радовић, мај 2020. Јела Стевановић

Одредбе за место, време и начин, мај 2020. Јела Стевановић

Објекат, мај 2020. Јела Стевановић

Виолина, Мирослав Демак, мај 2020. Јела Стевановић

Разгранала грана јоргована, 24. 04. 2020. Јела Стевановић

Ускршња јаја, разне технике осликавања, април 2020.

Ускршње песме, април 2020. Јела Стевановић

Извештај о раду директора школе од 02. 09. 2019. до 20. 02. 2020.

План рада директора, школска 2019-2020.


2018/2019.

Годишњи извештај о раду директора, школска 2018-2019.

Обука на барајевском језеру, 8. јун 2019.

Противпожарна евакуациона вежба, 15. мај 2019.

Ревијалне међуопштинске смотре Полигон спретности, 2019.

Поклони за 8.март, Просветни преглед

Обогаћени једносменски рад, Просветни преглед

Извештај о раду директора школе од 03. 09. 2018. до 28. 02. 2019.

Формирање библиотеке

План рада директора, школска 2018-2019.


2017/2018.

Годишњи извештај о раду директора, школска 2017-2018.

Активности директора 2018.

Здрава исхрана, март 2018. Јела Стевановић

Резултати конкурса Примери добре учитељске праксе 2018.

Прва међуопштинска ревијална смотра Полигон спретности, 30. 03. 2018. Јела Стевановић

Полигон спретности, 30. 03. 2018. Јела Стевановић

Извештај о раду директора школе од 01. 09. 2017. до 28. 02. 2018.

Молба Дому здравља за сарадњу 2018.

Писмо о намерама 2018.


2016/2017.

Извештај о раду в.д. директора од 28. 04. 2017. до 31. 08. 2017.

Распоред обавеза јун 2017.