ОШ „Павле Поповић”

Стручни тим за инклузивно образовање

2023/2024.

План рада Стручног тима за инклузивно образовање, школска 2023-2024. година

Решење о именовању чланова Стручног тима за инклузивно образовање, школска 2023-2024. године

 


2022/2023.

Извештај рада Стручног тима за инклузивно образовање, школска 2022-2023. година

Мере индивидуализације

План рада Стручног тима за инклузивно образовање 2022-2023.

Решење члановима Тима, школска 2022-2023.

 


2021/2022.

Извештај рада Стручног тима за инклузивно образовање, школска 2021-2022. година

Подаци ученици ИОП, 21. 02. 2022.

План рада Стручног тима за инклузивно образовање, школска 2021-2022.

 


2020/2021.

Извештај рада Стручног тима за инклузивно образовање, школска 2020-2021.

Решење о именовању чланова Стручног тима за инклузивно образовање, 20. 08. 2021.

Евалуација ИОП-а

План транзиције План рада Стручног тима за инклузивно образовање, школска 2020-2021.

 


2019/2020.

Извештај рада Стручног тима за инклузивно образовање, школска 2019-2020.

План за унапређење квалитета рада школе ИОП, 05. 03. 2020.

Ученици ИОП, 04. 02. 2020.

План рада Стручног тима за инклузивно образовање, школска 2019-2020.

 


2018/2019.

Извештај рада Стручног тима за инклузивно образовање, школска 2018-2019.

План рада Стручног тима за инклузивно образовање, школска 2018-2019.