ОШ „Павле Поповић”

Стручни тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

2023/2024.

16. новембар – Међународни дан толеранције

Најтолерантнији ученици, школска 2023-2024. година

Међународни дан толеранције, Игра улога

Стручни тим за заштиту од дискриминације, презентација 2023.

Табела за праћење ДКР-а

Чланови Тима за заштиту, истакнуто

План рада Стручног тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, школска 2023-2024. година

Решење о именовању чланова Стручног тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, школска 2023-2024. године

 


2022/2023.

Извештај рада Стручног тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, школска 2022-2023. година

Трибине са родитељима, 08. 10. 11. и 12 05.2023.

Протокол поступања

Вршњачки тим за заштиту од насиља Чувари мира, школска 2022-2023. година

Зашто морамо заједно против насиља у породици

Правилник понашања запослених, ученика и родитеља у установи

План рада Стручног тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, школска 2022-2023. година

Чланови Тима, истакнуто

Стручни тим за заштиту од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

 


2021/2022.

Извештај рада Стручног тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, школска 2021-2022. године

Одговори на недоумице и дилеме око примене Закона о спречавању насиља у породици

Зашто морамо заједно против насиља у породици

Формулари за појачан васпитни рад

Водич кроз превенцију и одговор на дискриминацију за запослене у установама образовања и васпитања

Час о толеранцији

Радни листић, толеранција

Похвала, најбољи друг, другарица

Протокол поступања у установи у одговору на насиље, Вранић

Чланови Тима за заштиту, огласне табле

Решење о именовању чланова Стручног тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 20. 08. 2021.

План рада Вршњачког тима за заштиту од насиља, школска 2021-2022.

План рада Стручног тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, школска 2021-2022.

 


2020/2021.

Извештај рада Стручног тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривањa, школска 2020-2021.

Извештај рада Вршњачког тима за заштиту од вршњачког насиља, школска 2020-2021.

Идентификација надарених ученика, 1. фаза

Дан ружичастих мајица 2021.

Процедура за појачан васпитни рад, ПВР

План рада Вршњачког тима за заштиту од насиља, школска 2020-2021.

План рада Стручног тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, школска 2020-2021.

 


2019/2020.

Извештај рада Стручног тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, школска 2019-2020.

Извештај рада Вршњачког тима за заштиту од вршњачког насиља, школска 2019-2020.

Праћење и вредновање остваривања и процена ефеката програма заштите

Образац пријаве 3. нивоа насиља

Програм заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Чланови Тима за заштиту- огласне табле и зидови школе 

План рада Вршњачког тима за заштиту од насиља, школска 2019-2020.

План рада Стручног тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања , школска 2019-2020.

 


2018/2019.

Извештај рада Вршњачког тима за заштиту од вршњачког насиља, школска 2018-2019.

Извештај рада Стручног тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, школска 2018-2019.

План рада Вршњачког тима за заштиту од насиља, школска 2018-2019.

План рада Стручног тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, школска 2018-2019.