ОШ „Павле Поповић”

Стручни тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

2023/2024.

Пројекат Безбедност и култура понашања на воденим површинама

Формулар_ФСПК

План рада Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, школска 2023-2024. година

Решење о именовању чланова Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, школска 2023-2024. године

 


2022/2023.

Извештај рада Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, школска 2022-2023. година

План рада Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, школска 2022-2023. године

Решење члановима тима за ОК

 


2021/2022.

Извештај рада Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, школска 2021-2022. година

Годишњи план рада Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 2021-2022.

Тим за обезбеђивање квалитета

 


2020/2021.

Годишњи извештај рада Стручног тима з аобезбеђивање квалитета и развој установе, школска 2020-2021.

Записник са 2. ванредне седнице Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, 28. 04. 2021.

Записник са 1. ванредне седнице Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, 30. 11. 2020.

Записник са 1. седнице Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, 25. 09. 2020.

Годишњи план рада Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, школска 2020-2021.

 


2019/2020.

Годишњи извештај рада Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, школска 2019-2020.

Записник са 7. седнице Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, 20. 08. 2020.

Записник са 1. седнице Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, 19. 09. 2019.

Годишњи план Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, школска 2019-2020.

 


2018/2019.

Годишњи извештај рада Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, школска 2018-2019.

Записник са 4. седнице Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, 27. 06. 2019.

Анкета за еколошко едукативни друштвени дан

Записник са 3. седнице Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, 18. 03. 2019.

Записник са 2. седница Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, 6. 12. 2018.

Сагласност за фотографисање 2018.

1. седница Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, 16. 10. 2018.

Годишњи план рада Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 2018-2019.