ОШ „Павле Поповић”

Стручни тим за професионалну оријентацију

2023/2024.

Презентација за родитељске састанке – новембар 2023.

Календар ЗИ 2023-2024.

Обавештење за родитеље (за родитељски састанак) – новембар 2023.

План рада Стручног тима за професионалну оријентацију, школска 2023-2024. година

Решење о именовању чланова Стручног тима за професионалну оријентацију, школска 2023-2024. године

 


2022/2023.

Извештај рада Стручног тима за професионалну оријентацију, школска 2022-2023. година

Чланови Вршњачког тима за ПО, школска 2022-2023. година

Правилник о изменама правилника за полагање ЗИ

Анкетни лист за избор предмета

План рада Стручног тима за професионалну оријентацију, школска 2022-2023.

Решење члановима тима за ПО

 


2021/2022.

Извештај рада Стручног тима за професионалну оријентацију, школска 2021-2022. година

Решење о именовању чланова Стручног тима за професионалну оријентацију, 20. 08. 2021.

План рада Стручног тима за професионалну оријентацију, школска 2021-2022.

 


2020/2021.

Извештај рада Стручног тима за професионалну оријентацију, школска 2020-2021.

Потврда о учешћу- Сајам занимања 2021. Железничка школа

Потврда о учешћу- Сајам занимања 2021. ГТШ Звездара

Потврда о учешћу- Сајам занимања 2021. Техничка школа ГСП

Потврда о учешћу- Сајам занимања 2021. Средња школа Барајево

План рада Стручног тима за професионалну оријентацију, школска 2020-2021.

 


2019/2020.

Извештај рада Стручног тима за професионалну оријентацију, школска 2019-2020.

План рада Стручног тима за професионалну оријентацију, школска 2019-2020.

 


2018/2019.

Извештај рада Стручног тима за професионалну оријентацију, школска 2018-2019.

План рада Стручног тима за професионалну оријентацију, школска 2018-2019.