ОШ „Павле Поповић”

Стручни тим за професионалну оријентацију

2021/2022.

Решење о именовању чланова Стручног тима за професионалну оријентацију, 20. 08. 2021.

План рада Стручног тима за професионалну оријентацију, школска 2021-2022.

 

2020/2021.

Извештај рада Стручног тима за професионалну оријентацију, школска 2020-2021.

Потврда о учешћу- Сајам занимања 2021. Железничка школа

Потврда о учешћу- Сајам занимања 2021. ГТШ Звездара

Потврда о учешћу- Сајам занимања 2021. Техничка школа ГСП

Потврда о учешћу- Сајам занимања 2021. Средња школа Барајево

План рада Стручног тима за професионалну оријентацију, школска 2020-2021.

 

2019/2020.

Извештај рада Стручног тима за професионалну оријентацију, школска 2019-2020.

План рада Стручног тима за професионалну оријентацију, школска 2019-2020.

 

2018/2019.

Извештај рада Стручног тима за професионалну оријентацију, школска 2018-2019.

План рада Стручног тима за професионалну оријентацију, школска 2018-2019.