ОШ „Павле Поповић”

Стручни тим за Обогаћени једносменски рад

Обогаћени једносменски рад, школска 2021/2022.

 

Извештај рада Стручног тима за обогаћени једносменски рад, школска 2021-2022. година

Извештај пројекта Обогаћени једносмеснки рад, школска 2021-2022. година

8. национална научно – стручна конференција с међународним учешћем, 3. 7. 2022.

Записник са 8. седнице Тима за ОЈР

Дечје поподне, 3. 10. 2021. Јела Стевановић

Дан школе 2022.

Нова година у знаку филантропије 2021.

Евалуација реализације са примерима добре праксе Обогаћени једносменски рад Вранић, 8. 4. 2022.

Пријављивање ученика- Европски квиз новца

ПИСА- Приручник за финансијску писменост

Елаборат Обогаћени једносменски рад,, 12. 01. 2022.

Распоред активности и норме, 2. полугодиште 2021-2022.

Опис активности радионица Обогаћеног једносменског рада, 2. полугодиште 2021-2022.

Конкурс- У знаку филантропије

Плакат за новогодишњи базар

Рециклажа

Домаће сорте јабука

Питагора, Чаробни свет бројева

Пушење као облик зависности, Радионица природе

Архимед, највећи математичар свих времена

Акциони план унапређења радионица Обогаћеног једносменског рада

Извештај стручно- педагошког надзора, 26. 10. 2021.

Дневник праћења Обогаћеног једносменског рада Мељак, 2. полугодиште 2021-2022.

Дневник праћења Обогаћеног једносменског рада Шиљаковац, 2. полугодиште 2021-2022.

Дневник праћења Обогаћеног једносменског рада Вранић, 2. полугодиште 2021-2022.

Годишњи план рада Стручног тима за Обогаћени једносменски рад, школска 2021-2022.

Елаборат Обогаћени једносменски рад, 01. 09. 2021.

 


Обогаћени једносменски рад, школска 2020/2021.

 

У свету лепе речи

Квиз

Резултати конкурса Примери добре праксе 2021.

Годишњи извештај рада Стручног тима за Обогаћени једносменски рад, школска 2020-2021.

Реализација пројекта Обогаћени једносменски рад на крају школске године 2020-2021.

16. 03. 2021. презентација са сликама

23. 03. 2021. презентација са сликама

24. 03. 2021. презентација са сликама

Дух из боце, џиновска паста за зубе, 12. 03. 2021.

Елаборат Обогаћени једносменски рад,, 29. 12. 2020.

Драма, основни драмски појмови

Шта умем, шта волим, шта знам

Елаборат Модел установа за Обогаћени једносменски рад, 29. 12. 2020.

Реализација пројекта Обогаћеног једносменског рада, 1. полугодиште 2020-2021.

Обојени пламен, хемијске промене, 30. 10. 2020.

Дневник праћења Обогаћеног једносменског рада Шиљаковац, 2020-2021.

Дневник праћења Обогаћеног једносменског рада Мељак, 2020-2021.

Дневник праћења Обогаћеног једносменског рада Вранић, 2020-2021.

Елаборат Обогаћени једносменски рад, 15. 09. 2020.

Годишњи план рада Стручног тима за Обогаћени једносменски рад, школска 2021-2022.

Ново решење о броју школа Обогаћеног једносменског рада, школска 2020-2021.

Одлука о пројекту Обогаћеног једносменског рада, школска 2020-2021.


Обогаћени једносменски рад, школска 2019/2020.

 

Обогаћени једносменски рад – српски језик

Aнкета за родитеље Обогаћени једносменски рад, јун 2020.

Чланак у ПП

Препорука МЗ Вранић

Дом здравља Барајево

Председник ГО Барајево, препорука

Препорука Библиотеке Града Београда

Архијерејско намесништво бељаничко, препорука

ГО Барајево, новине

Елаборат Обогаћени једносменски рад, 06. 02. 2020.

Чланак у Просветном прегледу

Елаборат Обогаћени једносменски рад, 06. 02. 2020.

Реализација пројекта Обогаћеног једносменског рада, 1. полугодиште 2019-2020.

Евалуациони листићи

Молба за одржавање радионица у Дому културе Вранић, 04. 09. 2019.

Дневник праћења Обогаћеног једносменског рада, 2019-2020.

Распоред радионица Обогаћеног једносменског рада, прво полугодиште школске 2019-2020.

Почетна анкета старији послеподне, 30. 08. 2019.

Почетна анкета старији преподне, 30. 08. 2019.