ОШ „Павле Поповић”

Стручни тим за информационо-комуникационе технологије

2021/2022.

Сигурност на Интернету

Међународни дан дечије књиге, 02. 04. 2022.

Приручник- безбедност на Интернету

Решење о именовању чланова Стручног тима за информационо- комуникационе технологије, 20. 08. 2021.

План рада Стручног тима за информационо-комуникационе технологије, школска 2021-2022.


2020/2021.

Извештај рада Стручног тима за информационо- комуникационе технологије, школска 2020-2021.

План рада Стручног тима за информационо- комуникационе технологије, школска 2020-2021.


2019/2020.

Извештај рада Стручног тима за информационо- комуникационе технологије, школска 2019-2020.

Извештај самовредновања ИКТ тима са мерама унапређења, 23. 06. 2020.

План рада Стручног тима за информационо-комуникационе технологије, школска 2019-2020.


2018/2019.

Извештај рада Стручног тима за информационо- комуникационе технологије, школска 2018-2019.

План рада Стручног тима за информационо-комуникационе технологије, школска 2018-2019.