ОШ „Павле Поповић”

Стручно веће разредне наставе

2021/2022.

Чувамо здравље, Соња Стошић

Србија-моја домовина, Соња Стошић 

Принц Растко Немањић, Соња Стошић

Око астала у друштву материјала-рециклажа, Соња Стошић

Србија – моја домовина, Јадранка Мацура

Критеријуми оцењивања, 27. 01. 2022.

Критеријуми оцењивања наставника разредне наставе 4-3 27. 01. 2022.

Критеријуми оцењивања Стручног већа наставника разредне наставе 4. разред 27. 01. 2022.

Критеријуми оцењивања Стручног већа наставника разредне наставе 3. разред 27. 01. 2022.

Критеријуми оцењивања Стручног већа наставника разредне наставе 2. разред 27. 01. 2022.

Критеријуми оцењивања Стручног већа наставника разредне наставе 1. разреда 27. 01. 2022.

Песничка сусретања, резултати 2021.

План рада Стручног већа за област разредне наставе, школска 2021-2022.


2020/2021.

Извештај Стручног већа за област разредне наставе, школска 2020-2021.

План рада Стручног већа за област разредне наставе, школска 2020-2021.


2019/2020.

Извештај Стручног већа за област разредне наставе, школска 2019-2020. 

План рада Стручног већа за област разредне наставе, школска 2019-2020.


2018/2019.

План рада Стручног већа за област разредне наставе, школска 2018-2019.