ОШ „Павле Поповић”

Стручно веће Мат, Физ, ТиТ и Инф.

2021/2022.

Настанак електричне струје, Јелена Видић

Критеријуми оцењивања Стручног већа математике, физике, технике и технологије и и нформатике и рачунарства 27. 01. 2022.

План рада Стручног већа за област предмета математика, физика, техника и технологија и информатика и рачунарство, школска 2021-2022.

 

2020/2021.

Извештај рада за Стручно веће из области предмета математика, физика, техника и тенологија и информатика и рачунарство, школска 2020-2021.

План рада Стручног већа за област предмета математике, физике, технике и технологије и информатике и рачунарства, школска 2020-2021.

 

2019/2020.

Извештај рада Стручног већа за област предмета математике, физике, технике и технологије, информатике и рачунарства, школска 2019-2020.

План рада Стручног већа за област предмета математике, физике, технике и технологије и информатике и рачунарства, школска 2019-2020.

 

2018/2019.

Извештај рада Стручног већа за област предмета математике, физике, технике и технологије, школска 2018-2019.

План рада Стручног већа за област предмета математике, физике, техничког образовања и технике и технологије, 2018-2019.