ОШ „Павле Поповић”

Стручно веће биологије и хемије

2021/2022.

Биоценоза- животна заједница, Бранко Милутиновић

Phylum porifera- сунђери, Бранко Милутиновић

Животни процеси код биљака, Маја Костић

Размножавање биљака без семена, Маја Костић

Календар живота, Маја Костић

Значај алги и биљака за продукцију кисеоника и озонски омотач, Маја Костић

Живот под земљом, Маја Костић

Критеријуми оцењивања Стручног већа биологије и хемије 27. 01. 2022.

План рада Стручног већа за област предмета биологије и хемије, школска 2021-2022.


2020/2021.

Извештај рада Стручног већа за област предмета биологије и хемије, школска 2020-2021.

План рада Стручног већа за област предмета биологије и хемије, школска 2020-2021.


2019/2020.

Извештај рада Стручног већа за област предмета биологије и хемије, школска 2019-2020.

План рада Стручног већа за област предмета биологије и хемије, школска 2019-2020.


2018/2019.

Извештај рада Стручног већа за област предмета биологије и хемије, школска 2018-2019.

План рада Стручног већа за област предмета биологије и хемије, школска 2018-2019.