ОШ „Павле Поповић”

Педагошки колегијум

2023/2024.

Образац за праћење часа, протокол

Портфолио за ученике

Припрема за час

Чланови тимова и актива школска 2023- 2024. година

План рада Педагошког колегијума, школска 2023-2024. године

Решење о именовању чланова Педагошког колегијума, школска 2023-2024. године

 


2022/2023.

  Извештај рада Педагошког колегијума, школска 2022-2023. година

Распоред састанака актива. тимова

Чланови тимова и актива 2022- 2023. 

Решење о именовању чланова Педагошког колегијума, школска 2022-2023. 

Евалуација реализације међуопштинске смотре ,,Полигон спретности 3“ 

План Педагошког колегијума, школска 2022-2023. година

 


2021/2022.

Извештај рада Педагошког колегијума, школска 2021-2022. година

Извештај посећених часова и анализа стандарда 2.3

Обавештење о неоправданим изостанцима 

Табеле за одељењско веће

Табеле за 1. разред одељењско веће

Педагошка свеска учитељица 1. разреда 2021-2022.  

Педагошки колегијум 

План рада Педагошког колегијума 2021-2022. 

 


2020/2021.

Извештај рада Педагошког колегијума, школска 2020-2021.

Табела стручног усавршавања 2020-2021. 

Табела ваннаставних активности 2020-2021.

Анализа педагошко- инструктивног рада 2020-2021. 

План мера унапређења збирно 2021.

Пут школе ка модел установи – анализа резултата анкете и план мера унапређења

ЕТОС- план мера унапређења

Подршка ученицима – анализа резултата анкете и план мера унапређења

Обавештење за наставнике, родитеље и ученике 

Оперативни план, 26.03.2021. 

Извештај о резултатима ЗИ 2019. 

Оперативни план, прилог 2020.

 План рада Педагошког колегијума 2020-2021.

Оперативни план 2020. 

 Годишњи извештај рада Педагошког колегијума школске 2020-2021. 

 Анализа анкете за родитеље   

Анализа друге анкете за наставнике      

 Анкета за родитеље 

Анкета за наставнике, учење на даљину       

 


2019/2020.

Извештај рада Педагошког колегијума, школска 2019-2020.

Модел установа за развој школског спорта 26.12.2019. 

 Стручно упутство за поступање установа и ШУ 

План Педагошког колегијума 2019-2020.  

 


2018/2019.

Извештај рада Педагошког колегијума, школска 2018-2019.

План Педагошког колегијума 2018- 2019.