ОШ „Павле Поповић”

Наставничко веће

2023/2024.

Преглед ЕсДневника, задужења

Позивни плакат са агендом, 25. 10. 2023. године

Распоред за ЧОС 1257

Формативно оцењивање

Диплома, 22. 09. 2023.

Дан заставе, 15. септембар

Дан заставе 2023.

Табеларни приказ наставника и њихових координатора за електронски дневник за школску 2023-2024.

Обавештење за запослене, ученике и родитеље, 22. 08. 2023. године

Важно обавештење – Есдневник, ИС ЈИСП, ИС ИСКРА

План рада Наставничког већа, школска 2023-2024. година

 


2022/2023.

Извештај рада Наставничког већа, школска 2022-2023. година

НАНОЧЕСТИЦЕ- стручно предавање

Трибине, предлози

Трибине са родитељима, 08. 10. 11. и 12 05.2023.

Правилник о избору ученика генерације ОШ ПП 2021.

Глобални дечији дизајнатон 2023.

Дан обележавања погрома, 17. 03. 2023. године

Правилник о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању_ 139_2022-117

Развој школског спорта

Решење МП о верификацији ОШ Павле Поповић, 10. 03. 2023.

Како водити Дневник читања

Предузетништво као кључна компетенција за целоживотно учење

Дигитални правопис

Важно обавештење – Есдневник, ИС ЈИСП, ИС ИСКРА, План интегритета

Дан заставе

Пословник о раду Наставничког већа 2022.

План рада Наставничког већа, школска 2022-2023. година

 


2021/2022.

Извештај рада Наставничког већа, школска 2021-2022. година

Дан словенске писмености, предавање на Наставничком већу, 8. 4. 2022.

Уџбеници 1-8. разреда ОШ Павле Поповић, школска 2022-2023.

Списак одабраних уџбеника за 4. и 8. разред, школска 2022-2023.

Нова година у знаку филантропије 2021.

Чаролија рециклаже, примери добре праксе на Наставничком већу, Јела Стевановић

ТРИЗ-педагогија ВРАНИЋ

Здрава недеља за здрав живот, Јела Стевановић

База примера добре праксе 2021.

Пријава на конкурс Сазнали на семинару- применили у пракси 2021.

Оперативни план од 21. 02. 2022. ОШ Павле Поповић Вранић

Термини општинских такмичења, 01. 02. 2022.

Обавештење за запослене, ученике и родитеље о начину извођења наставе на почетку 2. полугодишта школске 2021-2022.

Календар школских такмичења 2021-2022.

Именовање радне групе за израду Плана интегритета

Одлука о одређивању координатора

8-1 , распоред за ученике

7-2 , распоред за ученике

Критеријуми оцењивања, 27. 01. 2022.

7-1 , распоред за ученике

5-3 , распоред за ученике

5-2 , распоред за ученике

5-1, распоред за ученике

Распоред дежурства за старије разреде, 01. 11. 2021.

Распоред обавезне и изборне наставе, 01. 11. 2021.

Загађење хране и мере заштите

Распоред часова по наставницима, 01. 11. 2021.

Распоред звона и трајања наставе, 01. 11. 2021.

Оперативни план, Вранић 2021.

План рада Наставничког већа, школска 2021-2022.

Иницијално обавештење за почетак школске године

 


2020/2021.

Извештај рада Наставничког већа, школска 2020-2021.

Оперативни план, настава на даљину, 13. 03. 2021.

Уџбеници 2021-2022.

Оперативни план рада ОШ Павле Поповић Вранић, школска 2020-2021.

План рада Наставничког већа, школска 2020-2021.

 


2019/2020.

Извештај рада Наставничког већа, школска 2019-2020.

Анализа анкете након завршетка ванредног стања, мај 2020.

Упоредна анализа рада на даљину, април 2020.

Анкета за унапређење рада на даљину, 14. 04. 2020.

Анкета за наставнике, рад за време ванредног стања, март 2020.

Списак одабраних уџбеника за 3. и 7. разред, 11. 03. 2020.

Списак одабраних уџбеника за 2. и 6. разред, 25. 02. 2020.

Фрактали из математичког угла, 25. 02. 2020.

План рада Наставничког већа, школска 2019-2020.

 


2018/2019.

Извештај рада Наставничког већа, школска 2018-2019.

Формативно оцењивање, Наставничко веће, 26. 02. 2019.

План рада Наставничког већа, школска 2018-2019.